คำศัพท์ ประเภท คำแปล หมายเหตุ
ตัวอย่างประโยค
ที่มา :


เกมส์ฝึกจำคำศัพท์   |   เกมส์ฝึกจำประเภทของคำศัพท์


   ค้นหา * กดปุ่มนี้เพื่อ Refresh ข้อมูลได้คำศัพท์

ตอนนี้มีคำศัพท์สะสมรวมทั้งหมด 292 คำ    จากทั้งหมด 9263 ตัวอย่าง


คำศัพท์ แปลว่า ตัวอย่างประโยค ที่มา
1 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
2 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
3 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
4 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
5 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
6 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd 123456 : 1
11-05-2567
7 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd 123456 : 1
11-05-2567
8 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd 123456 : 1
11-05-2567
9 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
10 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
11 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
12 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd 123456 : 1
11-05-2567
13 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd 123456 : 1
11-05-2567
14 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd 123456 : 1
11-05-2567
15 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd 123456 : 1
11-05-2567
16 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd 123456 : 1
11-05-2567
17 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd 123456 : 1
11-05-2567
18 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd 1 : 1
11-05-2567
19 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd 1 : 1
11-05-2567
20 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd 1 : 1
11-05-2567
21 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
11-05-2567
22 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
11-05-2567
23 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
11-05-2567
24 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
11-05-2567
25 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
11-05-2567
26 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
11-05-2567
27 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
11-05-2567
28 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
11-05-2567
29 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
11-05-2567
30 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
11-05-2567
31 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
11-05-2567
32 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
11-05-2567
33 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
11-05-2567
34 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
11-05-2567
35 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
11-05-2567
36 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd : 1
11-05-2567
37 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd : 1
11-05-2567
38 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd : 1
11-05-2567
39 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd : 1
11-05-2567
40 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd : 1
11-05-2567
41 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd : 1
11-05-2567
42 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd : 1
11-05-2567
43 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd : 1
11-05-2567
44 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd : 1
11-05-2567
45 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd : 1
11-05-2567
46 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd : 1
11-05-2567
47 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd : 1
11-05-2567
48 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
1 123456 : 1
11-05-2567
49 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
1 123456 : 1
11-05-2567
50 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
1 123456 : 1
11-05-2567
51 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
52 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
53 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
54 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
1 123456 : 1
11-05-2567
55 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
1 123456 : 1
11-05-2567
56 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
1 123456 : 1
11-05-2567
57 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
1 123456 : 1
11-05-2567
58 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
1 123456 : 1
11-05-2567
59 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
1 123456 : 1
11-05-2567
60 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
1 1 : 1
11-05-2567
61 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
1 1 : 1
11-05-2567
62 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
1 1 : 1
11-05-2567
63 1 adj.  ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
64 1 v.  ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
65 1 n.  ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
66 1 adj.  ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
67 1 v.  ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
68 1 n.  ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
69 1 adj.  ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567