คำศัพท์ ประเภท คำแปล หมายเหตุ
ตัวอย่างประโยค
ที่มา :


เกมส์ฝึกจำคำศัพท์   |   เกมส์ฝึกจำประเภทของคำศัพท์


   ค้นหา * กดปุ่มนี้เพื่อ Refresh ข้อมูลได้คำศัพท์

ตอนนี้มีคำศัพท์สะสมรวมทั้งหมด 292 คำ    จากทั้งหมด 9263 ตัวอย่าง


คำศัพท์ แปลว่า ตัวอย่างประโยค ที่มา
1 /WEB-INF/web.xml v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
2 WEB-INF/web.xml v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
3 /WEB-INF/web.xml n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
4 WEB-INF/web.xml n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
5 /WEB-INF/web.xml adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
6 WEB-INF/web.xml adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
7 /WEB-INF/web.xml v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
8 WEB-INF/web.xml v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
9 /WEB-INF/web.xml n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
10 WEB-INF/web.xml n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : 1
11-05-2567
11 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
/WEB-INF/web.xml 123456 : 1
11-05-2567
12 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
WEB-INF/web.xml 123456 : 1
11-05-2567
13 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
/WEB-INF/web.xml 123456 : 1
11-05-2567
14 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
WEB-INF/web.xml 123456 : 1
11-05-2567
15 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
/WEB-INF/web.xml 123456 : 1
11-05-2567
16 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
WEB-INF/web.xml 123456 : 1
11-05-2567
17 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
/WEB-INF/web.xml (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
18 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
WEB-INF/web.xml (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
19 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
/WEB-INF/web.xml (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
20 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
WEB-INF/web.xml (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
21 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
/WEB-INF/web.xml (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
22 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
WEB-INF/web.xml (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
23 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
/WEB-INF/web.xml 123456 : 1
11-05-2567
24 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
WEB-INF/web.xml 123456 : 1
11-05-2567
25 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
/WEB-INF/web.xml 123456 : 1
11-05-2567
26 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
WEB-INF/web.xml 123456 : 1
11-05-2567
27 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
/WEB-INF/web.xml 123456 : 1
11-05-2567
28 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
WEB-INF/web.xml 123456 : 1
11-05-2567
29 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
/WEB-INF/web.xml 123456 : 1
11-05-2567
30 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
WEB-INF/web.xml 123456 : 1
11-05-2567
31 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
/WEB-INF/web.xml 123456 : 1
11-05-2567
32 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
WEB-INF/web.xml 123456 : 1
11-05-2567
33 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
/WEB-INF/web.xml 123456 : 1
11-05-2567
34 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
WEB-INF/web.xml 123456 : 1
11-05-2567
35 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
/WEB-INF/web.xml 1 : 1
11-05-2567
36 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
WEB-INF/web.xml 1 : 1
11-05-2567
37 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
/WEB-INF/web.xml 1 : 1
11-05-2567
38 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
WEB-INF/web.xml 1 : 1
11-05-2567
39 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
/WEB-INF/web.xml 1 : 1
11-05-2567
40 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
WEB-INF/web.xml 1 : 1
11-05-2567
41 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : /WEB-INF/web.xml
11-05-2567
42 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : WEB-INF/web.xml
11-05-2567
43 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : /WEB-INF/web.xml
11-05-2567
44 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : WEB-INF/web.xml
11-05-2567
45 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : /WEB-INF/web.xml
11-05-2567
46 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : WEB-INF/web.xml
11-05-2567
47 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : /WEB-INF/web.xml
11-05-2567
48 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : WEB-INF/web.xml
11-05-2567
49 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : /WEB-INF/web.xml
11-05-2567
50 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : WEB-INF/web.xml
11-05-2567
51 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : /WEB-INF/web.xml
11-05-2567
52 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : WEB-INF/web.xml
11-05-2567
53 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : /WEB-INF/web.xml
11-05-2567
54 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : WEB-INF/web.xml
11-05-2567
55 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : /WEB-INF/web.xml
11-05-2567
56 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : WEB-INF/web.xml
11-05-2567
57 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : /WEB-INF/web.xml
11-05-2567
58 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : WEB-INF/web.xml
11-05-2567
59 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : /WEB-INF/web.xml
11-05-2567
60 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : WEB-INF/web.xml
11-05-2567
61 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : /WEB-INF/web.xml
11-05-2567
62 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : WEB-INF/web.xml
11-05-2567
63 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : /WEB-INF/web.xml
11-05-2567
64 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : WEB-INF/web.xml
11-05-2567
65 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : /WEB-INF/web.xml
11-05-2567
66 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : WEB-INF/web.xml
11-05-2567
67 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : /WEB-INF/web.xml
11-05-2567
68 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : WEB-INF/web.xml
11-05-2567
69 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : /WEB-INF/web.xml
11-05-2567
70 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 1 : WEB-INF/web.xml
11-05-2567
71 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 /WEB-INF/web.xml : 1
11-05-2567
72 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 WEB-INF/web.xml : 1
11-05-2567
73 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 /WEB-INF/web.xml : 1
11-05-2567
74 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 WEB-INF/web.xml : 1
11-05-2567
75 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 /WEB-INF/web.xml : 1
11-05-2567
76 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 WEB-INF/web.xml : 1
11-05-2567
77 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 /WEB-INF/web.xml : 1
11-05-2567
78 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 WEB-INF/web.xml : 1
11-05-2567
79 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 /WEB-INF/web.xml : 1
11-05-2567
80 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 WEB-INF/web.xml : 1
11-05-2567
81 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 /WEB-INF/web.xml : 1
11-05-2567
82 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 WEB-INF/web.xml : 1
11-05-2567
83 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 /WEB-INF/web.xml : 1
11-05-2567
84 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 WEB-INF/web.xml : 1
11-05-2567
85 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 /WEB-INF/web.xml : 1
11-05-2567
86 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 WEB-INF/web.xml : 1
11-05-2567
87 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 /WEB-INF/web.xml : 1
11-05-2567
88 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 WEB-INF/web.xml : 1
11-05-2567
89 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 /WEB-INF/web.xml : 1
11-05-2567
90 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 WEB-INF/web.xml : 1
11-05-2567
91 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 /WEB-INF/web.xml : 1
11-05-2567
92 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 WEB-INF/web.xml : 1
11-05-2567
93 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 /WEB-INF/web.xml : 1
11-05-2567
94 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 WEB-INF/web.xml : 1
11-05-2567
95 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
/WEB-INF/web.xml
1 123456 : 1
11-05-2567
96 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
WEB-INF/web.xml
1 123456 : 1
11-05-2567
97 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
/WEB-INF/web.xml
1 123456 : 1
11-05-2567
98 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
WEB-INF/web.xml
1 123456 : 1
11-05-2567
99 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
/WEB-INF/web.xml
1 123456 : 1
11-05-2567
100 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
WEB-INF/web.xml
1 123456 : 1
11-05-2567
101 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
/WEB-INF/web.xml
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
102 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
WEB-INF/web.xml
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
103 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
/WEB-INF/web.xml
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
104 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
WEB-INF/web.xml
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
105 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
/WEB-INF/web.xml
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
106 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
WEB-INF/web.xml
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
107 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
/WEB-INF/web.xml
1 123456 : 1
11-05-2567
108 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
WEB-INF/web.xml
1 123456 : 1
11-05-2567
109 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
/WEB-INF/web.xml
1 123456 : 1
11-05-2567
110 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
WEB-INF/web.xml
1 123456 : 1
11-05-2567
111 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
/WEB-INF/web.xml
1 123456 : 1
11-05-2567
112 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
WEB-INF/web.xml
1 123456 : 1
11-05-2567
113 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
/WEB-INF/web.xml
1 123456 : 1
11-05-2567
114 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
WEB-INF/web.xml
1 123456 : 1
11-05-2567
115 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
/WEB-INF/web.xml
1 123456 : 1
11-05-2567
116 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
WEB-INF/web.xml
1 123456 : 1
11-05-2567
117 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
/WEB-INF/web.xml
1 123456 : 1
11-05-2567
118 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
WEB-INF/web.xml
1 123456 : 1
11-05-2567
119 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
/WEB-INF/web.xml
1 1 : 1
11-05-2567
120 1 adj.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
WEB-INF/web.xml
1 1 : 1
11-05-2567
121 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
/WEB-INF/web.xml
1 1 : 1
11-05-2567
122 1 v.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
WEB-INF/web.xml
1 1 : 1
11-05-2567
123 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
/WEB-INF/web.xml
1 1 : 1
11-05-2567
124 1 n.  20    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
WEB-INF/web.xml
1 1 : 1
11-05-2567
125 1 adj.  /WEB-INF/web.xml    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
126 1 adj.  WEB-INF/web.xml    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
127 1 v.  /WEB-INF/web.xml    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
128 1 v.  WEB-INF/web.xml    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
129 1 n.  /WEB-INF/web.xml    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
130 1 n.  WEB-INF/web.xml    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
131 1 adj.  /WEB-INF/web.xml    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
132 1 adj.  WEB-INF/web.xml    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
133 1 v.  /WEB-INF/web.xml    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
134 1 v.  WEB-INF/web.xml    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
135 1 n.  /WEB-INF/web.xml    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
136 1 n.  WEB-INF/web.xml    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 (select*from(select sleep(12)union/**/select 1)a) : 1
11-05-2567
137 1 adj.  /WEB-INF/web.xml    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567
138 1 adj.  WEB-INF/web.xml    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
1
1 123456 : 1
11-05-2567